Na sajtu Republičkog Fonda za Penzijsko i Invalidsko Osiguranje možete se informisati ko ima pravo na novčanu naknadu za negu i pomoć drugog lica.

Novčana naknada iznosi 22.030,99 dinara i nije uslovljena visinom drugih primanja

Na sajtu zavoda za Socijalno Osiguranje stoji:

‚‚Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se sam hrani, svlači, oblači, održava ličnu higijenu, kao i ako je slep.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvaruje se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnošenjem odgovarajućeg zahteva i sprovođenjem postupka ocene zdravstvenog stanja od strane organa veštačenja Fonda. ‚‚

Obrazac zahteva za ostvarivanje tog prava, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći na sajtu Zavoda za Socijalno Osiguranje

Preuzeto sa:

https://www.zso.gov.rs/naknada-za-pomoc-i-negu-drugog…

Valentina Nikolić

Psihoterapeut pod supervizijom