• Pon – Pet: 10:00 – 17:00
 • + 381 11 268 16 36
 • Posredovanje pri zapošljavanju

  U cilju pronalaženja najkvalitetnijeg kadra za Vašu firmu, agencija za zapošljavanje Naša Nega nudi uslugu posredovanja pri zapošljavanju.
  Posredovanje u zapošljavanju obuhvata niz postupaka koji se sprovode u svrhu odabira najadekvatnijih radnika koji zadovoljavaju kriterijume koje ste, kao poslodavac, postavili u vidu: stepena obrazovanja, radnog iskustva, dodatnih veština i stručnosti, ali i ličnih kvaliteta Vašeg budućeg zaposlenog.

  ANALIZA RADNOG MESTA
  • Analizom radnog mesta se definišu zadaci i dužnosti koje bi zaposleni imao:
  • Naziv radnog mesta: uslovi rada ( da li je posao kancelarijskog ili terenskog tipa, prekovremeni rad, poslovna putovanja).
  • Tip ugovora o radu (određeno/neodređeno vreme,privremeni i povremeni poslovi), dužina probnog rada.
  • Visina primanja (bonusi, stimulacije, mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja).
  KRITERIJUMI SELEKCIJE ZA TRAŽENU POZICIJU
  • Obrazovanje i stepen stručne spreme
  • Posebna znanja i veštine
  • Potrebne licence ili sertifikati
  • Potrebno radno iskustvo i preporuke
  • Vozačka dozvola (kategorija, posedovanje sopstvenog vozila)
  OGLAŠAVANJE I PRELIMINARNA SELEKCIJA KANDIDATA KOJI SU APLICIRALI ZA DATU POZICIJU
  • Preuzimajući sve obaveze oko plasmana oglasa, agencija za zapošljavanje Naša Nega poštuje zahtev klijenta za delimičnom ili potpunom anonimnošću
  • Preliminarna selekcija podrazumeva razmatranje samo onih kandidata koji su aplicirali za datu poziciju, a koji ispunjavaju sve kriterijume u pogledu, stručnosti, obrazovanja i radnog iskustva.
  TESTIRANJE KANDIDATA
  • Testiranje kandidata podrazumeva testiranje veština, kao što su informatička pismenost, poznavanje stranih jezika, posebna znanja iz tražene struke.
  • Pored testiranja pomenutih veština, obavljamo i testove ličnosti, odnosno, psihološku procenu primenom metoda koje daju celokupnu sliku o karakteristikama lčnih osobina kandidata.
  IZRADA KONAČNE LISTE KANDIDATA

  Konačna lista kandidata,koju dobijate od agencije za zapošljavanje Naša Nega, štedeći energiju i novac za celokupni posao oglašavanja i selekciju kandidata, omogućava Vam da izaberte najkompetentniju osobu za Vaš kolektiv.