Vrlo je važno da se šira populacija, počev od običnog građanstva, preko negovatelja, medicinskih i socijalnih radnika informišu i upute u  to,  koji znakovi ukazuju da je staro lice žrtva nekog od oblika nasilja.

Indikatori Fizičkog nasilja nad starijom osobom

Fizičko nasilje nad starijim ljudima jeste nanošenje fizičkog bola ili povreda starijoj osobi

Indikatori fizičkog zlostavljanja: Česti prelomi, padovi nejasnog porekla, razne povrede, naročito u fazama zaceljivanja prethodnih povreda. Modrice na delovima tela koje nisu lako vidljive (unutrašnjost butina,nadlaktice,tragovi koji ukazuju na vezivanje, masnice od stiskanja I štipanja, počupana kosa…) Neuobičajene opekotine, kao što su recimo, opekotine od cigare. Česte promene lekara, Odbijanje porodice, startelja ili negovatelja da se konsultuje lekar. Anksiozno ponašanje starije osobe pri kontaktu i približavanju drugog lica. Nakupljeni lekovi koji su prepisani starijoj osobi od nadležnog lekara-ne davanje propisane terapije.

Indikatori psihičkog nasilja nad starijom osobom:

Psihičko nasilje nad starijom osobom jesu: postupci (verbalni/ neverbalni) koji mogu da izazovu

psihički bol i emocionalnu patnju kod starije osobe. U ovakva potupanja  spadaju svako ismevanje, ponižavanje, pretnja, ucena (‘’nećeš dobiti hranu’’…. ‘’ostaćes sam/a…), ignorisanje, zanemarivanje, izolacija, kritikovanje,  postupanje sa starijom osobo m kao da je malo dete, namerni razgovori na temu smrti I umiranja….

Starija osoba koja trpi psihičko nasilje je često uznemirena i depresivna. Plaši se ljudii i povlači se od kontakta. Ima česte promene raspoloženja,pokazuje znake nervoze i zbunjenosti . Osoba koja trpi psihičko nasilje je često uplašena i pokazuje nizak stepen samopoštovanja. Promene u ishrani u vidu lošeg apetita ili prejedanje mogu biti posledica psihičkog nasilja. Takođe nesanica, ali i čudno manipulativno ili agresivno ponašanje mogu ukazivati da starija osoba trpi neki vid psihičkog emocionalnog zlostavljanja.

Indikatori finansijskog nasilja nad starijim ljudima

Finansijsko nasilje nad starijom osobom jeste svako protivzakonito ili neadekvatno korišćenje

finansijskih sredstava starije osobe. Ovo podrazumeva različiti vid zloupotreba I manipulacija materijalnim dobrima starijih ljudi.

Indikatori koji ukazuju na finansijsko nasilje nad starijom osobom: Nestanak ličnih stvari, ali I  vrednijih stvari iz kuće starije osobe, nedostatak hrane i ostalih potrebština, neplaćeni računi. Zloupotreba punomoćja, nagovor na prodaju imovine ili prodaja imovine bez pristanka starije o sobe, potpisivanje raznih dokumenata umesto starije osobe. Indikatori koji ukazuju na finansijsko nasilje mogu biti i neuobičajeno interesovanje trećeg lica za imovinu starije osobe, podizanje veće sume novca sa računa i uopšte svaki vid odudaranja uslova u kojima starija osoba živi, naspram realnih primanja i finansija k ojima realno raspolaže.

Indikatori seksualnog nasilja nad starijom osobom

Ovaj oblik nasilja jeste seksualno uznemiravanje ili iskorišćavanje starije osobe   bez  njenog pristanka I volje. U ovaj vid nasilja spade svako neprikladno dodirivanje, ljubljenje, prisiljavanje n a oralni ili genitalni kontakt, primoravanje na gledanje pornografskog sadržaja…..

Znakovi koji ukazuju na seksualno zlostavljanje: anksiozno ponašanje prilikom

presvlačenja, modrice oko grudi ili oko genitalija, iznenadna vaginalna ili analna

krvarenja, iznenadne infekcije.

Indikatori zanemarivanja starije osobe

Zanemarivanje podrazumeva namerno  ili nenamerno  neobezbeđivanje osnovnih uslova za život starije osobe.

Znakovi koji ukazuju na zanemarivanje: iznenadni gubitak težine, dehidratacija,  loša lična higijena, loša higijena stana, socijalna izolacija.

Nedostatak odeće, obuće, nameštaja , sredstava  za higijenu, nedostatak neophodnih ortopedskih pomagala, uskraćivanje medicinske pomoći i nege.

Kada govorimo o  nasilju nad starijim ljudima, bez obzira o kojem obliku nasilja se radi, već samo ponašanje starije osobe koje je nama čudno i  drugačije od doskorašnjeg ponašanja, može biti poziv za veću budnost I tražiti našu veću zainteresovanost i angažman.

Treba imati na umu da je starijoj osobi u najvećem broju slučajeva jako teško da o nasilju koje trpe, pričaju. Zato, ukoliko primetimo neke od indikatore nasilja, moramo  biti jako pažljivi i strpljivi, ali I informisani kakvu zaštitu starija osoba može dobiti od institucija i koji su koraci prijavljivanja nasilja.

Valentina Nikolić

(U tekstu su korišćene informacije iz publikacije Crvenog Krsta Srbije – Nasilje nad starijim osobama-studija o nasilju u porodici)