Nega starih i bolesnih ljudi u kućnim uslovima

nega starih 2

Nega Starih i Bolesnih Lica

Istraživanja pokazuju da je opšte psihofizičko stanje starih ljudi koji žive u svojim domovima bolje od onih koji su smešteni u domove institucionalnog tipa.
Ubrzan tempo života, udaljenost od mesta stanovanja naših najbližih,manjak stručnosti i emotivna upletenost predstavljaju prepreke sa kojima se suočavamo u pokušajima da obezbedimo adekvatnu negu i pomoć za naše najbliže.
Posredovanje u pronalaženju negovateljica za negu i pomoć starim ljudima u kućnim uslovima vodi Valentina Nikolić  sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti rada i saradnjom sa više od 1000 porodica.
Trudimo se da, kroz razgovor sa Vama, na prvom mestu shvatimo kako Vam možemo pomoći.
Vodeći računa o tome da je, stručnost i iskustvo u radu , ali i karakter osobe koja će provoditi vreme sa negovanom osobom od velikog značaja, nudimo Vam mogućnost izbora negovateljice.

Nega i pomoć pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama može biti organizovana u vidu:

 • svakodnevne ili povremene nege i pomoći u kući, koja je u pogledu broja sati angažovanja prilagođena njihovim potrebama.
 • Noćnih dežurtava medicinske sestre ili negovateljice u trajanju od 12 sati.
 • Lične higijene inkontinentnih osoba – jednom, dva puta ili tri puta dnevno
 • Svakodnevnog ili povremenog obilaska u bolnicama ili domovima za stara i bolesna lica
 • Angažovanja medicinskih sestara za usluge: previjanja rana,plasiranja urinarnog katetera,injekcije,infuzije

 

Takođe, organizujemo negu i pomoć 24 sata (život sa starom ili bolesnom osobom)

grossmutter und enkelin beim mensch ärgere dich nicht spielen

Nega i pomoć 24 sata :

 • Ceo mesec
 • Smene od 5,7,10 ili 15 dana
 • Vikendom (dežurstva 48 sati)
 • Smene 24 sata svaki drugi dan

NEGA I POMOĆ U KUĆNIM USLOVIMA OBUHVATA:

 • Lična higijena: umivanje , kupanje, presvlačenje odeće
 • Promena pelena inkontinentnim osobama
 • Davanje propisane terapije, kontrola i evidencija uzimanja lekova.
 • Pomoć pri hranjenju
 • Pomoć pri kretanju, ustajanju i leganju u krevet
 • Prevencija dekubita (promena položaja u krevetu, higijena postelje)
 • Nabavka namirnica i lekova , plaćanje računa
 • Odvođenje kod lekara, šetnja
 • Kuvanje,pranje posuđa, održavanje kuhinje i kupatila, održavanje higijene prostora za negovano lice, pranje veša i peglanje stvari za negovano lice.

Kontaktirajte nas