Kontakt sa drugim ljudima nam je neophodan u jednom psihološko primarnom smislu, baš kao što su nam na fiziološkom nivou potrebni hrana, voda i san.
Kvalitet i zadovoljstvo životom, velikim stepenom zavisi od kvaliteta kontakta i odnosa koje uspostavljamo sa drugim ljudima.

Potreban nam je dobar odnos sa drugima, da bi smo bili u balansu.
No, ono što bi trebao biti izvor balansa, često je izvor našeg problema i nezadovoljstva.
Zbog nemogućnosti da uspostavimo kvalitetne odnose sa drugima, patimo. Nismo u balansu.

Krivimo sebe ili druge.
Pravdamo se ili preterano kritikujemo.