Psihoterapijski edukanti su stručnjaci različitih profila (dipl. psiholozi, defektolozi, lekari, psihijatri, andragozi) koji su nakon završenog fakulteta započeli svoju specijalizaciju za oblast psihoterapije. Obično, oni provedu od 1-3 god. na treningu pre nego što počnu da rade sa klijentima pod supervizijom, dok im napredan deo treninga još uvek traje.

Važno je da znate da to nisu nestručne osobe koje će eksperimentisati i učiniti na vama, to su ljudi koji su proveli najmanje 5-7 godina (prvo na matičnom fakultetu, posle na terapijskoj specijalizaciji ) usavršavajući svoja znanja i oni već imaju mnoge potrebne veštine i znanja o psihoterapiji, samo što još uvek nisu potpuno završili trening.

Specifičnost rada sa terapeutima u edukaciji jeste obavezna supervizija – to znači da će vaš rad sa terapeutom biti superviziran od strane iskusnijeg kolege kako bi se pratio i usmeravao rad terapeuta i ukazalo na moguće zastoje i probleme. Supervizija može biti direktna – kada supervizor posmatra seansu kroz staklo, ili indirektna, kada terapeut snima seansu ili mu samo pokazuje beleške koje je načinio tokom nje. Terapeut nikada neće ništa snimati bez vašeg znanja i saglasnosti! Takođe, terapeut svom supervizoru ne sme da otkrije nikakve lične podatke o vama, već samo podatke o samoj seansi, procesima tokom nje, vašem problemu, strategijama itd.

Ukoliko vam ne smeta neka forma supervizije vašeg terapeuta (što nije loše, jer baš još jedan stručnjak učestvuje u radu na vašim problemima), ovo nije loša opcija ukoliko pronađete nekog ko vam prija, jer se praktično neće razlikovati od licenciranog stručnjaka, a platićete mnogo manje.

Preuzeto sa: http://www.epsihoterapija.com/kako-izabrati-terapeuta