Podatak govori da 50% osoba starijih od 65 godina nije sposobno da samostalno obavlja osnovne životne aktivnosti, dok je 25% ove populacije potpuno zavisno od tuđe nege i pomoći.

Podaci koji su navedeni ukazuju na nepovoljan položaj porodica koje su suočene sa nemoći svojih najbližih.Zbog preopterećenosti svakodnevnim životnim problemima i poslovnim obavezama, ali i nedostatka kompetencija, porodice starih osoba, često nisu u mogućnosti da odgovore na njihove potrebe, niti da pruže adekvatnu negu u krugu porodice.U okvakvim situacijama često je,jedna od opcija, smeštaj starije osobe u dom institucionalnog tipa.Ipak, neretko,stari ljudi se protive ovakvom rešenju. Sa druge strane,teži se deinstitucionalizaciji kojapodrazumeva pružanje različitih usluga u zajednici, sa ciljem što dužeg boravka u primarnoj/porodičnoj sredini korisnika, odnosno prevencija institucionalnog zbrinjavanja.
Zbog toga je usluga pomoći i nege u kući starim osobama važan oblik vaninstitucionalne socijalne zaštite starih.
Koncept vaninstitucionalne zaštite podrazumeva da se „pruža podrška starom čoveku da što duže boravi u svom prirodnom, a samim tim i najmanje restriktivnom okruženju“ (Zajić i dr., 2014:146).

Usluga osnovne nege i pomoći u kući starim ljudima namenjena je odraslim i starijim ljudima koji imaju ograničenja psihofizičkih sposobnosti zbog kojih nisu u stanju da nazavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u obavljanjuu svakodnevnih životnih aktivnosti, odnosno, bez nege i nadzora. pri čemu je, podrška porodice nedovoljna ili nije raspoloživa.
Svrha nege i pomoći u kući jeste podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u cilju onapređenja ili održavanja kvaliteta života.

Važno je na samom početku napraviti razliku između pojma osnovne nege i pomoći u kući starim ljudima od pojma kućnog lečenja.Kućno lečenje jeste vid organizovane zdravstvene zaštite koju sprovde lekari i stručno medicinsko osoblje koje je namenjeno onim osobama koje po proceni stručnog medicinskog osoblja nisu za hospitalizaciju, a koji iz opravdanih razloga ne mogu biti lečene ambulantno.Kućno lečenje najčešće podrazumeva: kućne posete lekara, medicinskih tehničara, davanje određenih lekova i injekcija, previjanje rana, plasiranje katetera, snimanje EKG, uzimanje krvi za laboratorijsku analizu, specijalističke konsultacije.

Valentina Nikolić

Psihoterapeut pod supervizijom