Kako Opšta anestezija može uticati na stare ljude?

anestezija

Opšta anestezija, obično ne predstavlja problem mlađim  ljudima. Međutim, kako čovek stari, menja se način na koji njegovo telo prihvata lekove i ceo metabolizam postaje sporiji.

Doktori često ističu da opšta anestezija ne nosi sa sobom veći rizik kod starije populacije.

Ali situacija postaje komleksnija, ako osoba pati od drugih zdravstvenih problema kao što su: dijabetes, srčana oboljenja, kanceri itd.

Na primer, ljudi koji pate od parkinsonove bolesti su skloniji napadima konfuzije i halucinacijama, koji se ne moraju javiti odmah neposredno posle hirurške operacije pod opštom anestezijom.

Ovo može imati negativni uticaj na posoperativni oporavak i negu takvih pacijenata, upozoravaju nas pojedini stručnjaci.

Kod ispitivanja potencijalnih uticaja opšte anestezije na kognitivne sposobnosti starijih ljudi, na prvom mestu je važno napraviti razliku između delirijuma i demencije.

Pored toga što oba stanja imaju slične simptome – konfuziju, poremećaj percepcije, promenu raspoloženja- razlikuju se po jednoj važnoj stvari. Delirijum se ispoljava kao nagla, ali prolazna promena u kognitivnom funkcionisanju jedne osobe, dok demencija predstavlja postepeni i kontinuirani pad kognitivnih sposobnosti.

Naravno, osobe koje već pate od demencije mogu posle opšte anestezije ispoljavati simptome delirijuma, ali delirijum i demnciju treba jasno razlikovati.

Poslednjih godina pokrenuta su mnoga istraživanja koja za cilj imaju odgovor na pitanje da li opšta anestezija  može prouzrokovati stalne kognitivne promene , čak i demenciju.

Rezultati ovih istraživanja su različiti. Dva odvojena istraživanja koja su sprovedena 2013. Godine tvrde različite stvari.

Istraživači klinike Mayo su 2013. godine objavili rezultate  istraživanja kojim su obuhvatili skoro 2000 ljudi  starijih od 45 godina, koja ne pokazuju vezu između opšte anestezije i povećanog rizika od nastanka demncije .

Mesec dana kasnije, iste godine, Francuski istraživači su na godišnjem skupu Evropskog Udruženja Anesteziologa (EUA) objavili drugačije rezultate istraživanja, tvrdeći da se kod starijih ljudi, koji se izlažu opštoj anesteziji, rizik nastanka demncije može uvećati za 35%!

S obzirom na ovakve oprečne rezultate istraživanja, ukoliko dođete u situaciju da Vaši roditelji moraju ići na hiruršku operaciju, neophodno je da od hirurga i anesteziologa  koji će voditi operaciju  dobijete sve relevantne informacije vezane za sam tok operacije, ali i da im pružite sve podatke vezane za opšte zdravstveno stanje Vaših roditelja, lekovima i suplementima koje Vaši roditelji  koriste.

Ne ustručavajte se da postavite pitanja kao što su:

  • Da li je predložena operacija neophodna odmah ili se može odložiti?
  • Da li se može primeniti neki drugi tretman lečenja umesto hirurškog zahvata?
  • Kako će hirurški zahvat uticati na opšte zdravstveno stanje i način života Vašeg roditelja?
  • Koja vrsta anestezije će biti korišćena tokom operacije i koji su negativni efekti i rizici te anestezije?
  • Kada Vaš roditelj može ići kući nakon operacije?
  • Koliko će trajati oporavk posle operacije?
  • Kakva vrsta nege i pomoći je neophodna Vašem roditelju nakon izlaska iz bolnice?

Naravno, nikada nije loše  zatražiti mišljenje i drugog lekara.