Privremeno zapošljavanje

Agencija za zapošljavanje Naša Nega, nudi usluge privremenog zapošljavanja (staff-leasing) i usluge preuzimanja zaposlenih

Privremeno zapošljavanje – Lizing radnika

Ukoliko imate:

  • potrebu za povećanim brojem radnika u vremenskim periodima kada je obim posla u porastu (sezonski poslovi).privremeno zaposljavanje slika
  • potrebu za dodatnom radnom snagom u svakodnevnim radnim zadacima.
  • radnika koji je na bolovanju,odmoru ili porodiljskom odsustvu.

Oblik privremenog zapošljavanja je uspešan koncept za Vas.
Agencija za zapošljavanje Naša Nega , odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a potom ih ustupa Klijentu
sa kojim sklapa Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji ili ugovor o pružanju kadrovskih usluga.
Agencija za zapošljavanje Naša Nega sa zaposlenim zaključuje Ugovor o radu na određeno vreme i Ugovor,
odnosno, nalog za rad kod drugog poslodavca radi obaljanja određenih poslova,osiguravajući zaposlenom
sva prava koja mu po Zakonu pripadaju.
Agencija za zapošljavanje preuzimajući ulogu formalnog i pravnog poslodavca Klijenta oslobađa od administrativno-kadrovskih poslova:

  • Regrutacija kadrova
  • Potpisivanje ugovora o radu
  • Prijava/odjava radnika na obavezno osiguranje
  • Obračun i isplata zarada
  • Mesečne i godišnje evidencije

Preuzimanje zaposlenih

Agencija za zapošljavanje Naša Nega, nudi uslugu preuzimanja radnika koji, iz bilo kog razloga, ne mogu biti zaposleni u okviru Vaše kadrovske structure.
Razlozi za korišćenje ove usluge mogu biti:

  • Velika administracija
  • Veliki Troškovi kadrovske službe

Zaposleni i dalje obavlja radne zadatke u okviru svog radnog mesta u Vašoj firmi, a agencija za zapošljavanje preuzima ulogu poslodavca.
Agencija sa zaposlenim zaključuje ugovor o radu čije trajanje, dužinu probnog rada, visinu zarade definišete i na taj
način zaposlenom osigurava sva prava predviđena Zakonom.
Time agencija preuzima odgovornost i obavezu procesa administrativnog vođenja zaposlenih.

Kontakt telefon: 065/39 19 777
E –mail: nasanega@gmail.com