Posredovanje pri zapošljavanju

U cilju pronalaženja najkvalitetnijeg kadra za Vašu firmu, agencija za zapošljavanje Naša Nega nudi uslugu posredovanja pri zapošljavanju.
Posredovanje u zapošljavanju obuhvata niz postupaka koji se sprovode u svrhu odabira najadekvatnijih radnika koji zadovoljavaju kriterijume koje ste, kao poslodavac, postavili u vidu: stepena obrazovanja, radnog iskustva, dodatnih veština i stručnosti, ali i ličnih kvaliteta Vašeg budućeg zaposlenog.

Analiza radnog mesta

posredovanje 1

 • Analizom radnog mesta se definišu zadaci i dužnosti koje bi zaposleni imao:
 • Naziv radnog mesta: uslovi rada ( da li je posao kancelarijskog ili terenskog tipa, prekovremeni rad, poslovna putovanja).
 • Tip ugovora o radu (određeno/neodređeno vreme,privremeni i povremeni poslovi), dužina probnog rada.
 • Visina primanja (bonusi, stimulacije, mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja).

Kriterijumi selekcije za traženu poziciju

 • Obrazovanje i stepen stručne spreme
 • Posebna znanja i veštine
 • Potrebne licence ili sertifikati
 • Potrebno radno iskustvo i preporuke
 • Vozačka dozvola (kategorija, posedovanje sopstvenog vozila)

Oglašavanje i Preliminarna selekcija kandidata koji su aplicirali za datu poziciju

 • Preuzimajući sve obaveze oko plasmana oglasa, agencija za zapošljavanje Naša Nega poštuje zahtev klijenta za delimičnom ili potpunom anonimnošću
 • Preliminarna selekcija podrazumeva razmatranje samo onih kandidata koji su aplicirali za datu poziciju, a koji ispunjavaju sve kriterijume u pogledu, stručnosti, obrazovanja i radnog iskustva.

Testiranje kandidata

posredovanje 2

 • Testiranje kandidata podrazumeva testiranje veština, kao što su informatička pismenost, poznavanje stranih jezika, posebna znanja iz tražene struke.
 • Pored testiranja pomenutih veština, obavljamo i testove ličnosti, odnosno, psihološku procenu primenom metoda koje daju celokupnu sliku o karakteristikama lčnih osobina kandidata.

Izrada konačne liste kandidata

Konačna lista kandidata,koju dobijate od agencije za zapošljavanje Naša Nega, štedeći energiju i novac za celokupni posao oglašavanja i selekciju kandidata,omogućava Vam da izaberte najkompetentniju osobu za Vaš kolektiv.
Kontakt telefon: 065/39 19 777
E mail: nasanega@gmail.com