Geštalt Terapija pruža podršku čoveku i pomaže mu da osvesti i prihvati svoje realne,stvarne potrebe. Usmerava ga na proces koji se dešava sada i ovde.
Pomaže mu da osvesti fiksirana uverenja i modele ponašanja koja ga drže na jednom, takoreći zaglavljenom iskustvu i prekidaju prirodni životni tok.
Ohrabrije pojedinca da sagleda i osnaži svoje lične kapacitete i sisteme podrške.

Geštalt psihoterapija polazi od uverenja da se rađamo sa potencijalima i resursima pomoću kojih možemo živeti kvalitetne živote.
Kao ljudska bića, posedujemo potencijal stalnog kreativnog prilagođavanjana na razne životne izazove i okolnosti koje se stalno menjaju.
No, tokom života bivamo prekidani na razne načine.
Određeni događaji, neke poruke koje dobijamo od ljudi koji su za nas bitni, traume, prekidaju ovu našu sposobnost zdravog i aktivnog učestvovanja u sopstvenom iskustvu.
Time se vezujemo za određene modele ponašanja i uverenja kojima kočimo naš dalji razvoj i sposobnost kreativne promene u skladu sa životnim okolnostima.

Lepota Geštalt Terapije je u njenoj zainteresovanosti za naše kako, pre nego za naše zašto.
Odgovori na pitanje zašto, vode nas u prošlost, udaljavaju od sadašnjeg iskustva.
Pokušavajući da odgovorimo na pitanje zašto, mi objašnjavamo, interpretiramo, pravdamo se.
Zauzimamo odbrambeni stav, nudimo spremne, mehaničke odgovore koji su odraz našeg fiksiranog uverenja kojima i jesmo zakočeni u životnom toku.
Nasuprot tome, kako nas pokazuje.
U traganju za odgovorima na pitanje kako, mobilišemo svoje resurse, povezujemo se dublje sa sobom. Pokazujemo se.
Osvešćujemo svoje postupke u sada i ovde. Stičemo uvide kako sebe blokiramo.
Geštalt terapeut, nas poziva na samopoštovanje, ohrabrujući nas na istraživanje i eksperimentisanje, verujući u naše kapacitete koje smo blokirali, ali koji i dalje leže u našem biću.
Kada jednom iskusimo sebe i svoje ponašanje na drugačiji način, u sadašnjem iskustvu, jačamo naše zanemareno i životnim okolnostima zaboravljeno poverenje u vlastito biće, okrećući se podršci koja iz njega dolazi.
Učimo da rešenja i odgovori na probleme koje nam život neminovno donosi leže unutar nas.
Učimo da podržimo sami sebe.

Valentina Nikolić

Psihoterapeut pod supervizijom